رژیم هاى فانتزى

انواع دیگرى از رژیم ها وجود دارند که رژیم هاى فانتزى نامیده مى شوند. در اینگونه رژیم ها برای هر روز یک میوه یا ماده غذایی خاص توصیه مى شود. مثلا یک روز کامل فقط سیب، گریپ فروت، شیر، بستنى یا ... توصیه می شود.

در این رژیم ها به دلیل کاهش کالرى دریافتى وزن کاهش مى یابد. اما این رژیم ها از یک اصل بسیار مهم در کاهش وزن دور بوده که آن اصل تعادل است. یعنى این رژیم ها متعادل نبوده و تمام مواد مغذى مورد نیاز براى بدن را تامین نمی کنند که در نتیجه در دراز مدت عوارض نامناسبی را به دنبال خواهند داشت.

 
 
طراحی وب سایت : بازاریابی درون گرا -StartSite