رژیم صفر کالرى

این رژیم بیشتر براى وزن هاى بالا و بیماران مورد استفاده قرار مى گیرد و معمولا فرد باید در بیمارستان تحت کنترل باشد.

در رژیم صفر کالرى، همانگونه که از نامش مشخص است، از رسیدن کالرى به فرد جلوگیری می شود و فقط مایعات و الکترولیت هاى مورد نیاز وی تامین مى شود. کاهش وزن در ابتدا روزانه حدود 1 تا 2 کیلوگرم می باشد که بعد از آن به روزانه 300 تا 500 گرم کاهش می یابد.

این رژیم با توجه به شرایط فرد، برای بیش از 2 تا 4 هفته توصیه نمى شود.

 
 
طراحی وب سایت : بازاریابی درون گرا -StartSite