ارتوپدی


ارتوپدی
آذربال - دکتر منصور ارتوپد   021-88724442
پور آزادی - دکتر فرهاد ارتوپد   021-22367618
تحویلداری - دکتر خسرو ارتوپد  

021-66971017

021-88712931

تمدن - دکتر محمدجعفر  ارتوپد   021-22371401 
سازگاری - دکتر محمدعلی  ارتوپد   021-22118921
شهلا - دکتر احمد ارتوپد  http://ahmadshahlamd.com/contact.html 021-88776110
طاهریان - دکتر محمد ابراهیم ارتوپد http://www.drme-taherian.ir/ 021-88878411
فاخری - دکتر مسعود ارتوپد، ستون فقرات  

021-22118921

021-22302100

کمالی - دکتر علی اصغر ارتوپد، فوق تخصص ستون فقرات   021-88895391
گوران سوادکوهی - دکتر داریوش ارتوپد http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=1724&refresh=1 021-88964516
ملکان - دکتر حسین ارتوپد   021-88367229
موسوی - دکتر سید احمد ارتوپد   021-22541660
یزدی - دکتر حمید رضا ارتوپد، جراح و متخصص بیماری‌های زانو http://www.dr-yazdi.com/ 021-88525859
021-88522289
 
 
طراحی وب سایت : بازاریابی درون گرا -StartSite