چشم


چشم 
اساسی - دکتر رامین چشم‌پزشک http://www.vesc.ir/ 021-66015304
سیاتیری - دکتر حیدر فوق تخصص قرنیه، فیکو، لیزیک http://www.drsiatiri.ir/ 021-88788605
فارابی - بیمارستان و مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی مرکز جراحی http://www.farabihospital.com/default.aspx 021-5500003-14
مدرس‌زاده - دکتر سید مهدی فوق تخصص شبکیه   021-88042123
نور - بیمارستان و مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی
مرکز جراحی http://noorvision.com/ 021-82400
ونک - مرکز تخصصی و فوق تخصصی جراحی چشم مرکز جراحی http://www.vesc.ir/clinic-intro 021-88774143
 
 
طراحی وب سایت : بازاریابی درون گرا -StartSite