رژیم پر فیبر (High Fiber Diet)

فیبر به طور غیر مستقیم و از راه های زیر منجر به کاهش وزن می شود:

1.       رژیم پر فیبر بسیار حجیم که فرد به سرعت احساس سیری می کند.

2.       رژیم پر فیبر که به سرعت تخلیه معده را کند می کند.

3.       غذاهای پر فیبر نیاز به جویدن زیادی دارند که در نتیجه فرد غذای کمتری می خورد.

رزیم پر فیبر غنی از میوه، سبزی، نان گندم و لوبیا است و در فرد احساس پری ایجاد می کند.

 
 
طراحی وب سایت : بازاریابی درون گرا -StartSite